Cash Rebate

Scopul programului este de a dezvolta industria cinematografică și audiovizuală, precum și de a atrage investiții străine și locale în acest domeniu.

Cine poate aplica ?

Producătorii care:
Sunt înregistrați în Republica Moldova.
Au un contract de colaborare cu un producător străin.
Au o experiență de minimum 3 ani în domeniul producției.
Au acumulat un punctaj minim la Testul Cultural.

Când să aplici ?

Dosarul de beneficiar poate fi depus pe tot parcursul anului.
Se depune înainte de începerea producției cu minim 25 de zile lucrătoare

Valoarea suportului financiar ?

25% - din totalul cheltuielilor eligibile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova
+ 5% - cu condiția promovării tematice a zonei geografice, a localității sau a RM în cadrul filmului.

Cotele minime de investiții ?

 • Clip muzical 15 000 euro
 • Emisiuni/showuri TV 50 000 euro
 • Film de ficțiune de scurtmetraj30 000 euro
 • Film de lungmetraj animat200 000 euro
 • Film de scurtmetraj animat20 000 euro
 • Film de ficțiune de lungmetraj100 000 euro
 • Realityshow50 000 euro
 • Serial de desene animate100 000 euro
 • Serial TV (un episod)15 000 euro
 • Spot publicitar15 000 euro
 • Un film documentar de lungmetraj25 000 euro
 • Un film documentar de scurtmetraj5 000 euro
 • Un produs multimedia bazat pe narațiune15 000 euro

Conținutul dosarului de înscriere ?

 • Cererea privind solicitarea suportului financiar
 • Datele generale despre proiect
 • Nota producătorului
 • Viziunea regizorală
 • Scenariul
 • Sinopsisul desfășurat
 • Strategia de distribuție, însoțită de documente confirmative
 • Planul de producție de film sau operă audiovizuală
 • Devizul estimativ de cheltuieli, detaliat pe categorii, cu specificarea impozitelor și taxelor
 • Declarația pe propria răspundere privind lipsa afilierii cu producătorul străin
 • Contractul de colaborare dintre producătorul local și producătorul străin
 • Lista actorilor preconizați, a autorilor și a echipei de creație
 • Dovada achitării taxei de examinare a dosarului

Procedura de depunere a dosarului:

1
Depunerea dosarului
(Minim 25 zile înainte de producție)
2
Transmiterea dosarului Consiliului
(5 zile)
3
Examinarea dosarului
(20 zile)
4
Decizia se transmite beneficiarului
(maxim 5 zile)

Centrul Național al Cinematografiei:

Semnează certificatulEmite certificatul de calificare

Producția maxim 3 ani

5
Depunerea dosarului final și a raportului de audit
(Minim 60 zile după terminarea producției)
6
CNC transmite demers către Ministerul Finanțelor
(10 zile)
7
Ministerul Finanțelor efectuează transferul
(60 zile)

Condiții / extras

HOTĂRÂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROGRAMUL DE INVESTIȚII ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE FILM ȘI ALTE OPERE AUDIOVIZUALE
TESTUL DE CALIFICARE
DECIZIA CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROGRAMUL DE INVESTIȚII ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE FILM ȘI ALTE OPERE AUDIOVIZUALE

Anexe și Formulare

ANEXA C1-CEREREA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII
ANEXA C2-DATELE GENERALE ALE PROIECTULUI
ANEXA C3-PLAN CALENDARISTIC DE PRODUCTIE
ANEXA C4-DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI
ANEXA C5-DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A PRODUCATORULUI
FORMULAR LISTA ACTORILOR PRECONIZAȚI, A AUTORILOR, A ECHIPEI TEHNICE ȘI A LOCAȚIILOR